Staff List


Name Santa Bahadur Sunar
Designation Secretary
Phone No. 9841544715
Email
Name Dilip K.C
Designation Under Secretary
Phone No.
Email
Name Sudish Kumar Aryal
Designation Under Secretary
Phone No.
Email
Name Parbin Saru Magar
Designation Account Officer
Phone No. 9858085988
Email parkritibinti557@gmail.com
Name Santosh B.C
Designation
Phone No.
Email
Name Hirananda Devkota
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Binod Kumar Majhi
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Sabin Gyawali
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Sailendra Kumar Adhikari
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Ram Chandra Sharma Poudel
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Madhav Prasad Poudel
Designation Section Officer
Phone No.
Email
Name Rajesh Acharya
Designation Officer (Sixth)
Phone No.
Email
Name Nara Bahadur Salami
Designation Officer (Sixth)
Phone No. 9858054515
Email nbsalami10@gmail.com
Name Shivaraj Rijal
Designation Nayab Subba
Phone No.
Email
Name Tej Bahadur Bishwakarma
Designation Computer Operator
Phone No.
Email
Name Indra Kumari Shahi
Designation Computer Operator
Phone No.
Email
Name Gangaraj Shahi
Designation
Phone No.
Email
Name Bhim Narayan Kharal
Designation Accountant
Phone No.
Email
Name Sapana Lamichanne
Designation Accountant
Phone No.
Email
Name Bir Chandra Rokaya
Designation Office Helper
Phone No.
Email
Name Krishna Kumar B.C
Designation Office Helper
Phone No.
Email
Name Shiva Sankhar Bhandari
Designation Driver
Phone No.
Email
Name Dhiraj Rawat
Designation Driver
Phone No.
Email
Name Thir Bahadur Rawal
Designation Driver
Phone No.
Email
Name Nayaran Chaudhary
Designation Office Helper
Phone No.
Email
Name Bishnu Khatiwada
Designation Office Helper
Phone No.
Email
Name Khadga Bahadur K.C
Designation Office Helper
Phone No.
Email