ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर बहत्तर संकलन सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण - सवै नगरपालिका/गाँउपालिका कर्णाली प्रदेश ।