कर्णाली प्रदेश स्थित सवै मालपाेत कार्यालयहरुलाइ अावश्यक जानकारी सम्वन्धी पत्र